Ưu Đãi

Hà Nội

Cập nhập ngay ưu đãi!

LUNCH BUFFET

(lưu ý: Hai chương trình không áp dụng đồng thời với nhau)

(lưu ý: Hai chương trình không áp dụng đồng thời với nhau)

Lưu ý: Chương trình áp dụng từ thứ 2 đến thứ 7. Không áp dụng vào các ngày lễ và chủ nhật.

DINNER BUFFET

(lưu ý: Hai chương trình không áp dụng đồng thời với nhau)

(lưu ý: Hai chương trình không áp dụng đồng thời với nhau)

Lưu ý: Không áp dụng vào các ngày lễ và cuối tuần.

_____________________________

Ưu đãi chi ân khách hàng:

Lưu ý: Không áp dụng đồng thời chương trình khuyến mại khác.


Bắc Ninh

Cập nhập ngay ưu đãi!

LUNCH BUFFET

(lưu ý: Hai chương trình không áp dụng đồng thời với nhau)

(lưu ý: Hai chương trình không áp dụng đồng thời với nhau)

Lưu ý: Chương trình áp dụng từ thứ 2 đến thứ 7. Không áp dụng vào các ngày lễ và chủ nhật.

DINNER BUFFET

(lưu ý: Hai chương trình không áp dụng đồng thời với nhau)

(lưu ý: Hai chương trình không áp dụng đồng thời với nhau)

Lưu ý: Không áp dụng vào các ngày lễ và cuối tuần.

_____________________________

Ưu đãi chi ân khách hàng

Lưu ý: Không áp dụng đồng thời chương trình khuyến mại khác.