Ưu Đãi

Hà Nội

Cập nhập ngay ưu đãi!

🔆🔆 𝐋𝐔𝐍𝐂𝐇 𝐁𝐔𝐅𝐅𝐄𝐓 🔆🔆


⚜️ 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐁𝐮𝐟𝐟𝐞𝐭 𝟒𝟓𝟗𝐊 ⚜️

💢 Buffet 459k đi 4 tính 3 người 

💢 Buffet 459k giảm giá chỉ còn 399k 

(Áp dụng từ 3 người trở lên) 

 (Lưu ý: Các chương trình không áp dụng đồng thời) 🥰


⚜️ 𝐏𝐥𝐮𝐬 𝐁𝐮𝐟𝐟𝐞𝐭 𝟑𝟓𝟗𝐤 ⚜️


💢Buffet 359k đi 5 tính 4 người ☺️ 

💢Buffet 359k giảm giá chỉ còn 299k 

(Áp dụng từ 3 người trở lên)

 (Lưu ý: Các chương trình không áp dụng đồng thời) 🥰


 🏵️⚜️ 𝐌𝐚𝐢𝐧 𝐁𝐮𝐟𝐟𝐞𝐭 𝟐𝟗𝟗𝐤 ⚜️🏵️


💢Buffet 299k giảm giá chỉ còn 269k 


Lưu ý🚫: Không áp dụng vào Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ tết


🔆 𝐃𝐈𝐍𝐍𝐄𝐑 𝐁𝐔𝐅𝐅𝐄𝐓 🔆


⚜️ 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐁𝐮𝐟𝐟𝐞𝐭 𝟒𝟓𝟗𝐊 ⚜️

💢Buffet 459k ưu đãi đi 4 tính 3 người.

💢Buffet 459k giảm giá chỉ còn 429k 

(Áp dụng từ 3 người trở lên)

 (Lưu ý: Các chương trình không áp dụng đồng thời) 🥰


🏵️ 𝐏𝐥𝐮𝐬 𝐁𝐮𝐟𝐟𝐞𝐭 𝟑𝟓𝟗𝐤 🏵️


💢Buffet 359k ưu đãi đi 5 tính 4 người

💢Buffet 359k giảm giá chỉ còn 329k 

(Áp dụng từ 3 người trở lên)

 (Lưu ý: Các chương trình không áp dụng đồng thời) 🥰


⚜️ 𝐌𝐚𝐢𝐧 𝐁𝐮𝐟𝐟𝐞𝐭 𝟐𝟗𝟗𝐤 ⚜️


💢Buffet 299k giảm giá chỉ còn 279k 


Lưu ý🚫: Không áp dụng vào Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ tết

_______________________

🎀🎀Ưu đãi chi ân khách hàng🎀🎀

⛔️Khách hàng là học sinh, sinh viên ưu đãi giảm ngay 15% giá Buffet và áp dụng cho Buffet 299k trở lên. (Không áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mại khác)


⛔️Khách hàng có sinh nhật trùng với ngày đặt bàn tặng ngay một 1000ml rượu trái cây 🍉 🥭 🍍 


⛔️Khách hàng check in trên Facebook, Instagram hoặc Review trên Tiktok sẽ được tặng ngay 1 lon đồ uống bất kỳ.


⛔️Khách hàng có lượt 10,000 follow tương tác đánh giá sẽ được tặng voucher 500k/1 bàn 💃

( áp dụng tất cả các cơ sở cho lần tiếp theo )


⛔️Tặng voucher 100,000₫ đối với khách hàng đặt bàn từ 4 Người trở lên sử dụng buffet 459k

( áp dụng tất cả các cơ sở cho lần tiếp theo )


⛔️Tặng voucher 50,000₫ đối với khách hàng đặt bàn từ 4 Người trở lên sử dụng buffet 359k ( áp dụng tất cả các cơ sở cho lần tiếp theo )


Bắc Ninh

Cập nhập ngay ưu đãi!

🔆🔆 𝐋𝐔𝐍𝐂𝐇 𝐁𝐔𝐅𝐅𝐄𝐓 🔆🔆


⚜️ 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐁𝐮𝐟𝐟𝐞𝐭 𝟒𝟓𝟗𝐊 ⚜️

💢 Buffet 459k đi 4 tính 3 người 

💢 Buffet 459k giảm giá chỉ còn 399k 

(Áp dụng từ 3 người trở lên) 

 (Lưu ý: Các chương trình không áp dụng đồng thời) 🥰


⚜️ 𝐏𝐥𝐮𝐬 𝐁𝐮𝐟𝐟𝐞𝐭 𝟑𝟓𝟗𝐤 ⚜️


💢Buffet 359k đi 5 tính 4 người ☺️ 

💢Buffet 359k giảm giá chỉ còn 299k 

(Áp dụng từ 3 người trở lên)

 (Lưu ý: Các chương trình không áp dụng đồng thời) 🥰


 🏵️⚜️ 𝐌𝐚𝐢𝐧 𝐁𝐮𝐟𝐟𝐞𝐭 𝟐𝟗𝟗𝐤 ⚜️🏵️


💢Buffet 299k giảm giá chỉ còn 269k 


Lưu ý🚫: Không áp dụng vào Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ tết


🔆 𝐃𝐈𝐍𝐍𝐄𝐑 𝐁𝐔𝐅𝐅𝐄𝐓 🔆


⚜️ 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐁𝐮𝐟𝐟𝐞𝐭 𝟒𝟓𝟗𝐊 ⚜️

💢Buffet 459k ưu đãi đi 4 tính 3 người.

💢Buffet 459k giảm giá chỉ còn 429k 

(Áp dụng từ 3 người trở lên)

 (Lưu ý: Các chương trình không áp dụng đồng thời) 🥰


🏵️ 𝐏𝐥𝐮𝐬 𝐁𝐮𝐟𝐟𝐞𝐭 𝟑𝟓𝟗𝐤 🏵️


💢Buffet 359k ưu đãi đi 5 tính 4 người

💢Buffet 359k giảm giá chỉ còn 329k 

(Áp dụng từ 3 người trở lên)

 (Lưu ý: Các chương trình không áp dụng đồng thời) 🥰


⚜️ 𝐌𝐚𝐢𝐧 𝐁𝐮𝐟𝐟𝐞𝐭 𝟐𝟗𝟗𝐤 ⚜️


💢Buffet 299k giảm giá chỉ còn 279k 


Lưu ý🚫: Không áp dụng vào Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ tết

_______________________

🎀🎀Ưu đãi chi ân khách hàng🎀🎀

⛔️Khách hàng là học sinh, sinh viên ưu đãi giảm ngay 15% giá Buffet và áp dụng cho Buffet 299k trở lên. (Không áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mại khác)


⛔️Khách hàng có sinh nhật trùng với ngày đặt bàn tặng ngay một 1000ml rượu trái cây 🍉 🥭 🍍 


⛔️Khách hàng check in trên Facebook, Instagram hoặc Review trên Tiktok sẽ được tặng ngay 1 lon đồ uống bất kỳ.


⛔️Khách hàng có lượt 10,000 follow tương tác đánh giá sẽ được tặng voucher 500k/1 bàn 💃

( áp dụng tất cả các cơ sở cho lần tiếp theo )


⛔️Tặng voucher 100,000₫ đối với khách hàng đặt bàn từ 4 Người trở lên sử dụng buffet 459k

( áp dụng tất cả các cơ sở cho lần tiếp theo )


⛔️Tặng voucher 50,000₫ đối với khách hàng đặt bàn từ 4 Người trở lên sử dụng buffet 359k ( áp dụng tất cả các cơ sở cho lần tiếp theo )